Vytisknout
Zobrazeno: 1214


Co je to EVVO? Tato široce používaná zkratka znamená Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta.
EVVO by mělo vést k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a k úctě k životu ve všech jeho formách.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo usnesením č. 095-14/2014/ZK ze dne 8. prosince 2014 poskytnutí finančních příspěvků na níže uvedené projekty předložené v rámci výzvy „Dotace na návrhy projektů EVVO". V rámci tohoto programu předložila naše škola dva projekty a oba tyto projekty byly schváleny. Jedním z těchto projektů je projekt Příroda na dosah - chovatelský a včelařský kroužek".